අසර්බයිජානය සහ ආමේනියාව අතර සටන් විරාමය උල්ලංඝනය වී ඇති බවට චෝදනා

8

අසර්බයිජානය සහ ආමේනියාව අතර සටන් විරාමය අවස්ථා කිහිපයකදී උල්ලංගනය වී ඇති බව විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දෙනවා.

පසුගිය දා විදේශ මැදිහත්වීමක් මත දෙරට සටන් විරාමයකට එළඹ තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් ගිවිසුමට අත්සන් තබා විනාඩි 4ක් ගතවන අවස්ථාවේ ප්‍රහාර එල්ල වී තිබූ බවයි නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කර ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත් රුසියානු විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ මැදිහත්වීමෙන් යළි දෙපාර්ශවය එකගතාවකට ගෙන තිබෙනවා.

මානුෂීය අරමුණු පදනම් කර ගනිමින් සටන් විරාමය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන ලෙසටයි අසර්බයිජාන සහ ආමේනියා පාලනයන්ගෙන් බාහිර පාර්ශවයන් ඉල්ලා ඇත්තේ.

Your Comments