අයි.එස්.සංවිධානයේ නව නායකයා නම් කරයි

34

අයි.එස් සංවිධානයේ නව නායකයා ලෙස අබු ඉබ්රාහීම් අල් හෂීමි පත් කර තිබෙනවා.

ඒ, එම සංවිධානයේ හිටපු නායකයා මිය ගිය බව තහවුරු කරමින්.

අයි එස් සංවිධානයේ නායකයා වූ අබුබක්කර් අල් බග්ඩාඩි පසුගිය දා මිය ගියේ අමෙරිකා මෙහෙයුමක් අතරතුරදීයි.

Your Comments