අමෙරිකාවේ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 250,000 ඉක්මවයි

15

ලොව පුරා කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 56,564,475ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඉන් මේ වන විට 39,352,858 දෙනෙක් සුවය ලබා ඇති අතර ලොව පුරා වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 1,354,821ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලොව කොරෝනා ආසාදිතයින් වැඩියෙන්ම වාර්තා වන රට ලෙස තවදුරටත් පෙරමුණ ගැනීමට අමෙරිකාව සමත්ව සිටිනවා.

අමෙරිකාවෙන් මේ වන විට ආසාදිතයන් 11,873,863ක් වාර්තා වන අතර ඉන් ආසාදිතයන් 256,262ක් මරණයට පත්ව ආසාදිතයන් 7,166,996ක් සුවය ලබා තිබෙනවා.

අසල්වාසී ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයින් 8,958,483 දෙනෙක් වාර්තා වන අතර එරටින් වාර්තා වන ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 131,618ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ආසාදිතයන් 5,947,403ක් බ්‍රසීලයෙන් වාර්තා වන අතර එරටින් වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 167,497ක්.

මේ අතර ප්‍රංශයෙන් ආසාදිතයන් 2,065,138ක්ද රුසියාවෙන් ආසාදිතයන් 1,991,998ක්ද වාර්තා වනවා.

Your Comments