අමෙරිකාවෙන් රුසියාවට, චීනෙට සහ සිංගප්පූරුවට සම්බාධක

25

රුසියාව, චීනය සහ සිංගප්පූරුවේ සමාගම් කිහිපයකට අමෙරිකාව විසින් සම්බාධක පනවා තිබෙනවා.
ඒ උතුරු කොරියාවට පනවා ඇත සම්බාධක නොතකමින් ඔවුන් සමග ගනු දෙනු කිරිම හේතුවෙන්.
දුම්වැටි සහ නැව් නිෂ්පාදන සමාගම් වෙත මෙම සම්බාධක පනවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
අමෙරිකාව විසින් පසුගිය දා යළි උතුරු කොරියාවට සම්බාධක පනවනු ලැබුවේ න්‍යෂ්ටික අවි අත්හදා බැලීම්වල නිරත වීම හේතුවෙන්.

Your Comments