අන්තර් ජාතික ගගන මධ්‍යස්ථානයේ නවාතැන් ගැනීමට සංචාරකයන්ට අවස්ථාව

54

අන්තර් ජාතික ගගන මධ්‍යස්ථානයේ මාසයක කාලයක් නවාතැන් ගැනීම සඳහා සංචාරකයන්ට ද අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා.

ඇමරිකානු නාසා ආයතනය සඳහන් හන් කළේ බෝයිං සහ ස්පේස් – එක්ස් එක්ව සංවර්ධනය කරනු ලබන අභ්‍යාවකාශ යානයකින් අන්තර් ජාතික ගගන මධ්‍යස්ථානය වෙත සංචාරකයන් රැගෙන යන බවයි.

ඒ අනුව සංචාරකයන් සඳහා අභ්‍යාවකාශ චාරිකා ලබන වසරේ සිට ආරම්භ කෙරෙනු ඇති.

සංචාරකයෙකුගෙන් එක් රැයකට ඇමරිකානු ඩොලර් 35,000ක මුදලක් අය කෙරෙනවා.

Your Comments