අගමැති බිරිඳට මූල්‍ය වංචා චෝදනා

15

ඊශ්‍රායල අග්‍රාමාත්‍ය බෙන්ජමින් නෙතන්යාහුගේ බිරිඳ සාරා නෙතන්යාහුට මූල්‍ය වංචාවන් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා.

ඇය අග්‍රාමාත්‍ය නිල නිවසේ දෛනික කටයුතු සිදුකිරීමේ දී මූල්‍ය වංචාවක් සිදු කර ඇති බවටයි චෝදනා එල්ල වී ඇත්තේ..

කෙසේ වෙතත් සාරා සියලු චෝදනාවන් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

Your Comments