කැටලෝනියාව වෙන්වීමට තීරණය කළ ද එය බලාත්මක නොකිරීමට තීරණය කරයි

 10/11/2017 - 08:59
49 reads

ස්පාඤ්ඤයෙන් වෙන්වීම සඳහා ජනතාව සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ද එහි අවසන් තීණ්දුව ස්පාඤ්ඤ ආණ්ඩුවත් සමඟ සාකච්ඡා කර ලබාගත යුතු බව කැටලෝනියානු ජනාධිපති කාර්ල්ස් පුච්ඩිමෝන්ඞ් පවසනවා.

ඔහු කැටලෝනියා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ජනමත විචාරණයට අනුව හිමි වූ තීණ්දුව මේ මොහොතේ ක්‍රියාවට නැංවීම වහාම නවත්වාලිය යුතු බවයි.

කැටලෝනියා ජනමත විචාරණ ප්‍රතිඵල අනුව එම ප්‍රදේශ ජනගහනය සියයට අනූවකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිදහස් කැටලෝනියාවක් වෙනුවෙන් සිය මනාපය පළ කර තිබුණා.

මෙම ජනමත විචාරණය පවත්වනු ලැබුවේ ස්පාඤ්ඤ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණය විසින් එය නීතියට පටහැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබියදියි.

ඊයේ දින පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් කැටලෝනියානු ජනාධිපතිවරයා මෙම ජනමත විචාරණයේ ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර, එම ප්‍රතිඵලයන්ට අත්සන ද තබනු ලැබුවා.

එහෙත්, මෙම තිරණය අවසන් තීරණය නොවන බවත්, ඒ පිළිබඳ ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සාකච්ඡා කළ යුතු බවත්, හෙතෙම ප්‍රකාශ කර සිටියා.

 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news