නරක් නොවූ වසර 106ක් පැරණි පළතුරු කේක් එකක් හමුවෙයි

 08/12/2017 - 08:55
182 reads

අවුරුදු 106ක් පැරණි නැවුම් පළතුරු කේක් එකක් ඇන්ටාක්ටිකාවෙන් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

එය බ්‍රිතාන්‍යයේ Huntley & Palmers බිස්කට් නිපදවනු ලබන ආයතනය විසින්  නිෂ්පාදනය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඇන්ටාක්ටිකාවේ පැරණිම  ගොඩනැගිල්ලක තිබී එය හමුව ඇත්තේ පර්යේෂකයන් පිරිසකටයි.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Antarctica fruitcake
106-year-old dessert