ඊජිප්තුවේ හිටපු නීතිපතිවරයා ඝාතනය කළ තිස් දෙනෙකුට මරණ දඩුවම

 06/18/2017 - 07:24
5 reads

ඊජිප්තුවේ හිටපු නීතිපතිවරයා ඝාතනය කිරීම සඳහා සම්බන්ධ වූ තිස්දෙනෙකුට මරණ දඬුවම ලබා දෙන ලෙස කයිරෝ නුවර අධිකරණයක් නිර්දේශ කර තිබෙනවා.
ඊජිප්තු නීති ප්‍රකාරව ඔවුන්ට මරණ දඬුවම ලබා දීමට පෙර එම අධිකරණ නිර්දේශය ඊජිප්තුවේ ඉහළ ම ආගමික අධිකාරිය වෙත ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ගතයුතුයි.
2015 වසරේ ජුනි මාසයේදී ඊජිප්තුවේ හිටපු නීතිපතිවරයා වූ හිශාම් බැරකාත් මෝටර් රථ බෝම්බයකින් ඝාතනය කෙරුණා.
2013 වසරේ දී ඊජිප්තුවේ පැවති රජය පෙරළා දැමීමෙන් අනතුරුව මෙම නීතිපතිවරයා ඉස්ලාමීය සංවිධානයක් වූ මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ සාමාජිකයන් දහස් ගණනකට එරෙහිව නඩු ගොනුකළ බව සඳහන්
එම නඩු විභාග කිරීමෙන් අනතුරුව මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ සාමාජිකයන් රැසකට  මරණ දණ්ඩනය හෝ ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් හිමි වුණා.