චීනයේ ප්‍රාථමික පාසලක සිදු වූ පිපිරීම අපරාධයක්

 06/16/2017 - 14:31
5 reads

චීනයේ ප්‍රාථමික පාසලක සිදු වූ පිපිරීම සිතා මතා සිදු කළ අපරාධයක් බවට මේ වන විට තොරතුරු හෙළිව තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඊට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු ද මේ වන විට හදුනාගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.
අදාළ පිපිරීමෙන් මිය ගොස් ඇති පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව 8ක්
තවත් පුද්ගලයන් රැසක් පිපිරීමෙන් තුවාල ලබා ඇති බව සදහන්.