ට්‍රම්ප්ගේ සංචාරක තහනමට අධිකරණයෙන් යළි වාරණයක්

 06/13/2017 - 11:45
3 reads

මුස්ලිම් බහුතරයක් වෙසෙන රටවල් 6කින් ඇමරිකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන් සීමා කිරීම සඳහා ට්‍රම්ප් පරිපාලනය විසින් යළි ඉදිරිපත් කළ නියෝගයට පවතින වාරණය ඇමරිකානු අභියාචනාධිකරණය ඊයේ තහවුරු කළා.
හිටපු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා උපන් හවායි ප්‍රාන්තය විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සමක් සලකා බැලූ ඇමරිකානු අභියාචනාධිකරණය ප්‍රකාශ කළේ ජනපති ට්‍රම්ප්ගේ නියෝගය දැනට පවතින සංක්‍රමණික අණ පනත්වලට පටහැනි බවයි.