ලෝක ධාන්‍ය සංරක්ෂිතයට වන බලපෑම් අවම කිරීමට නෝර්වේ රාජ්‍යයෙන් පියවර

 05/21/2017 - 12:45
12 reads

උත්තර ධ්‍රැවයේ ආක්ටික් දිවයින් පෙළේ ස්වල්බාද් හි හිම කන්දක් තුළ පිහිටි ලෝක ධාන්‍ය සංරක්ෂිතයට කාලගුණ වෙනසින් ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීමට  නෝර්වේ රාජ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.
මෙහි ලෝකයේ සියලූම වර්ගයේ ධාන්‍ය අධිශීත කර සංරක්ෂිත කර ඇත්තේ කිසියම් දිනක නැවත බෝ කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත් යොදාගැනීම සඳහායි.
එහි ධාන්‍ය වර්ග පන්දහසක් පමණ සංරක්ෂණය කර ඇති බව සඳහන්.