අයවැය අතිරික්තයෙන් සිංගප්පූරු වැසියන්ට දීමනාවක්

 02/21/2018 - 12:46
47 reads

2017 වසරේදී වාර්තා කළ අයවැය අතිරික්තයෙන් වයස අවුරුදු 21 සහ ඊට වැඩි සියලු පුරවැසියන්ට බෝනස් මුදලක් පිරිනැමීමට සිංගප්පූරු රජය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සිංගප්පූරු ඩොලර් 300 ක බොන්ස් මුදලක් ඔවුන්ට හිමිවනු ඇති.
2017 අයවැය ලේකනය සිංගප්පූරු ඩොලර් බිලියන 10 ක අතිරික්තයක් වාර්තා කිරීමත් සමග මෙම තීරණය ගත් බවයි එරට මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.
මෙම බෝනස් මුදල හිමිවන්නේ සිංගප්පූරු වැසියන්ගේ තක්සේරුකළ ආදායම් තත්ත්වයට සමානුපාතිකවයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news