ඉන්දියාව සියවන චන්ද්‍රිකාවත් යවයි

 01/12/2018 - 15:07
4 reads

ඉන්දියාව තම සියවන චන්ද්‍රිකාව අද පෙරවරුවේ දී අභ්‍යවකාශ ගත කර තිබෙනවා.

තවත් චන්ද්‍රිකා 30ක් ද ඒ සමඟින් අභ්‍යවකාශ ගත කර ඇති බවයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

එම චන්ද්‍රිකා තවත් රටවල් 06කට අයත් බව සඳහන්.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
ISRO 100th Satellite Launch