ඉන්දියාවේ සිනාමා ශාලාවන්හි ජාතික ගීය වාදනය නවතී

 01/10/2018 - 12:30
6 reads

ඉන්දීය සිනමා ශාලාවල චිත්‍රපටයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට පෙර ජාතික ගීය වාදනය විය යුතු බවට පනවා තිබූ නියෝගය අවලංගු කිරීමට එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර තිබනෙවා.
විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ ආණ්ඩුවේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇති බවයි.
මීට වසරකට පමණ පෙර චිත්‍රපටයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට පෙර සිනමා ශාලාවල ජාතික ගීය වාදනය විය යුතු බවට වූ නියෝගය මත පුද්ගලයින් රැසක් අත්අඩංගුවට ද ගනු ලැබුවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news