වැඩ ගන්නවානම් මේත් ඇති!

134

ඡායාරූප ශිල්පී Geert Weggen ස්වීඩන් ජාතිකයෙක්.
ඔහු උද්‍යානවලට බොහොමත්ම ඇළුම් කරන්නෙක්.
Geert Weggen ඇපල් වලටත් හරිම ආසයි.
ඒ නිසාම පිරිපුන් ඇපල් වත්තකුත් ඔහු සතුයි.
ඔහුගේ ඇපල් උද්‍යානයේ බොහෝ ස්ථානවල වෙනස් වෙනස් නිර්මාණ සකස් කළේ 'අලංකාරය' ජීවිතයට බොහෝ වටිනාකම් එකතු කරන නිසා.
ඇපල් කරත්තය, සොබා දහමට සමීප නිමැවුමක්.
දිනෙක උද්‍යානයේ ඇපල් කරත්තය විශේෂයක් ගත්තේ ලේන් අප්පුලා නිසාවෙන්.
සොබා දහමේ අපූරුව…. 

 

 

Your Comments