රාගල කැළේ ගුගාවක මළ සිරුරු දෙකක්
(රංජිත් රාජපක්ෂ)

193

රාගල සෙන් ලෙනාඩ් පෙදෙසේ කැළෑවේ ගල්ගුහාවකින් මළ සිරුරු දෙකක් හමුව තිබෙනවා.
පොලිසිය පැවසුවේ ලද තොරතුරක් මත සිරුරු සොයාගත් බවයි.
සතුන් දඩයම් කිරීම සඳහා නිවෙස්වලින් බැහැරව ගොස් සිටි දෙදෙනෙකුයි ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ.
ගල් ගුහාව තුලට දුම් ගසා පසුව ඔවුන් ඇතුල්වීමෙන් අනතුර සිදුව ඇති බවටයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.
මොවුන් සමග ගිය සුනඛයෙකුගේ සිරුරක්ද හමුව තිබෙනවා.

 

Your Comments