ඇමති රිෂාඩ් බදියුදීන් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට කැඳවයි

49

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට කැඳවා තිබෙනවා.

පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කළේ අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා අද පෙරවරු 10.00 ට පමණ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට පැමිණි බවයි.

සතොස මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් ආරම්භ කර ඇති විමර්ශනයකට අදාළව අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගෙන් ප්‍රකශ ලබා ගන්නා බවයි දැක්වෙන්නේ.

Your Comments