2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ නිල ගුවන් විදුලි විකාශන අයිතිය සිතට හිමිවෙයි

70

2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ නිල ගුවන් විදුලි විකාශන අයිතිය ස්කයි මාධ්‍ය ජාලයේ සිත එෆ් එම් නාලිකාවට හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙවර ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ සියලු තරගවල පන්දුවෙන් පන්දුවට තොරතුරු ගෙන එන්නේ සිත එෆ් එම් අපගේ නාලිකාවයි.

එෆ් එම් 88.8න් සහ එෆ් එම් 88.6න් දිවයින පුරා ක්‍රිකට් ලෝලීන්ට මෙවර ලෝක කුසලානයේ පන්දුවෙන් පන්දුව උණුසුම්
තොරතුරු එසැනින් සජීවී කිරීමේ දැවැන්ත මාධ්‍ය මෙහෙයුමට අප මේ වන විටත් සූදානම්.

තරගකාරී සහ අභියෝගාත්මක ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය භාවිතාව තුළ සිත එෆ් එම් වෙත ලැබුණු මේ ඓතිහාසික අවස්ථාව වඩා ලෙන්ගතුව ඔබට සජිවිකිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවූ අති දක්ෂ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයින් සියලු දෙනා මේ මොහොත වන විටත් සිත එෆ් එම් සමග අත්වැල් බැදගෙන සිටිනවා.

නිල විකාශය අයිතිය හිමි ස්කයි මාධ්‍ය ජාලය එලැඹෙන 30 වනදා සිට සිත එෆ් එම් ඔස්සේ ලෝක කුසලානයේ සියලු තරග සජීවීව ඔබ වෙත ගෙන ඒමට සූදානම්.

Your Comments