19 වන සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට ප්‍රථම ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි – වාසු
ගැටලු ඇත්නම් සාකච්ඡා කිරීමට මන්ත්‍රී හකීම් සූදානමින්

18

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉවත් කිරීමට ප්‍රථම ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා.
කොළඹ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

මේ අතර 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් මහතා ද මෙලෙද අදහස් පළ කළා.

 

Your Comments