19 වන සංශෝධනය අහෝසි කිරීමට ප්‍රථම ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතුයි – වාසු
ගැටලු ඇත්නම් සාකච්ඡා කිරීමට මන්ත්‍රී හකීම් සූදානමින්

9

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉවත් කිරීමට ප්‍රථම ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසනවා.
කොළඹ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

මේ අතර 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් මහතා ද මෙලෙද අදහස් පළ කළා.

 

Your Comments