16 කණ්ඩායම අද හිටපු ජනපති හමුවෙයි

29

පොදු වැඩපිලිවෙලක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ 16 දෙනා අද හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා හමු වී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් ද සොයිසා මහතා පැවසුවේ අද පස්වරු 4 ට කැඳවා ඇති ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමට අදාළ මන්ත්‍රීවරුන් සහභාගී වන බවයි.

Your Comments