ඉන්ධන මිල පහතට – නව මිල මෙන්න

66

ඉන්ධන මිල පහත දැමීමක් සම්බන්ධයෙන් අද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මීට ටික වේලාවකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයක් කළා.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නව මිල ගණන් පිළිබඳ දන්වා සිටියේ මෙලෙසින්.
ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 සහ 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 10කින් පහත දැමෙනු ඇති.
ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් පහත දමා ඇත්තේ, රුපියල් 5කින්.
සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 10කින් පහත දැමෙනු ඇති.

Your Comments