පාර්ලිමේන්තුව පෙරවරැවේ – තේරීම් කාරක සභාවත් රැස්වෙයි

61

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10.30ට රැස් වීමට නියමිතයි.
ඒ කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
මේ අතර විපක්ෂ නායකධුරය සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාව රැස්වීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට ඊයේ පක්ෂ නායක හමුවක් ද පැවැත්වුණා.
ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු පක්ෂ නායකයින් සහභාගී වී ඇති අතර අද පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට එහිදී අවසන් එකඟතාවකට පැමිණීමට නොහැකි වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
මේ අතර පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාව ද අද රැස්වීමට නියමිතයි.

Your Comments