සෞදියට ආයුධ අත්හිටුවයි

60

ජර්මනිය විසින් සෞදි අරාබියට ආයුධ ලබාදීම අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ඒ, මාධ්‍යවේදී ජමාල් කශෝගි ඝාතන සිද්ධියත් සමගයි.

ඝාතනයත් සමඟ සෞදි අරාබිය සමඟ පවතින ආරක්ෂක ගණුදෙනු සීමා කරන බවයි  පැවසෙන්නේ.

Your Comments