අයවැය පරතරය අවම කරන හැටි ජනපති පහදයි

24

අඛන්ඩව වර්ධනය වන අයවැය පරතරය අවම කිරීමට නම් වංචා හා දූෂණවලට තිත තැබිය යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන  මහතා පවසනවා.

මහර නව පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව සදහන් කළා.

 

Your Comments