සහල් කිලෝවක් රුපියල් 10කින් පහළ දැමීමට එකඟතාවක්

27

දේශීය පාරිභෝගිකයාට සහන ලබා දීමක් වශයෙන් තමන් විසින් වෙළෙඳපොළට සපයන සහල් මිල අඩු කිරීමට ප්‍රධාන සහල් සැකසුම්කරුවන් විසින්  එකඟතාව  පළ කර තිබෙනවා.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සහ මෙරට ප්‍රධාන සහල් මෝල් හිමියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි එකඟතාවට එළඹ ඇත්තේ.

ඒ අනුව සහල් කිලෝ ග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කිරීමටත්, එම මිල අඩු කිරීම තම සහල් ඇසුරුම්වල සඳහන් කිරීමට පියවර ගැනීමටත්  සහල් ව්‍යාපාරිකයින්  අමාත්‍යවරයාට එකගත්වය පළ කර ඇති බව සදහන්.

යළ කන්නයේ දී සාර්ථක වී අස්වැන්නක් ලැබීම, 2018 මාස් කන්නයේ වී වගාව සාර්ථක කර ගැනීම හා වී අස්වනු මිල දී ගැනීම ඇතුළු කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා

මේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් NEWS 24 වෙත අදහස් දැක් වූ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා…

 

 

Your Comments