ගංඟා ජල මට්ටම ඉහළට – ධීවර ප්‍රජාවටත් අනතුරු ඇඟවීම්

39

කළු ගඟ, අත්තනගලු ඔය සහ ගිංගඟේ ජල මට්ටම  ඉහළ යමින් පවතින බැවින් ඒ අවට ජනතාව අවධානයෙන් පසු විය යුතු බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

අවදානම් තත්ත්වයක් පවතින්නේනම් එම ස්ථානවලින් ඉවත්වීම සදහා කටයුතු කළ යුතු බවයි එහි සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා සදහන් කළේ.

බදුල්ල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව නායයාමේ අනතුරු ඇගවීම සම්බන්ධයෙන් ද අවධානයෙන් කටයුතු කළ බව හෙතෙම කියා සිටියා.

 

Your Comments