ෆේස්බුක් සමාගමට පවුම් ලක්ෂ 5ක දඩයක්

19

ෆේස්බුක් සමාගමට පවුම් ලක්ෂ 5ක දඩ මුදලක් පැනවීමට බි්‍රතාන්‍යයේ දත්ත නිරීක්ෂණ සමාගමක් පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ, ලොව පුරා ෆේස්බුක් සමාජ ජාල ගිණුම්හිමියන් මිලියන 87කට අධික පිරිසකගේ පෞද්ගලික දත්ත කේම්බි්‍රජ් ඇනලටිකා සමාගම අවභාවිත කිරීමේ චෝදනා මතයි.
ෆේස්බුක් සමාගම සඳහන් කරන්නේ අදාළ තීරණය සම්බ්නධයෙන් තමන් කඩිනමින් ප්‍රතිචාර දක්වන බවයි.

Your Comments