ෆේස්බුක් ඔස්සේ අපහාස කළ පුද්ගලයෙකුට විජේදාස මිලියන 100ක් ඉල්ලා එන්තරවාසි යවයි

20

තමාට අපහාසාත්මක ලෙස ප්‍රකාශයක් පල කොට ප්‍රසිද්ධ කිරීම නිසා සිය කීර්ති නාමයට සහ ගෞරවයට හානි සිදු වූ බව පවසා ජනාධිපති නීතිඥ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ඒ. රණගල නැමති පුද්ගලයෙකුට රුපියල් මිලියන 100ක වන්දි මුදලක් ඉල්ලා එන්තරවාසි ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා.
ඒ. රණගල නැමති අය නීතිඥවරයෙකු බව පවසන විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා අධිකරණ විධිවිදාන පනතේ වගන්ති ප්‍රකාරව නීතිඥවරුන්ගේ චර්යාධර්ම පද්ධති උල්ලංගනය කර ඇතැයි ද සිය ලිපිය මගින් දන්වා ඇතැයි සඳහන්.
අන්තර්ජාලය මගින් සිදුකරන අපරාධ විමර්ෂනය සඳහා රහස් පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ බව ද විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

Your Comments