හොරකම, වංචාව සහ දූෂණයෙන් තොර පක්ෂයක් ලෙසට නිදහස් පක්ෂය පත් කිරීම අතිශයින් වැදගත්

25

හොරකම, වංචාව සහ දූෂණයෙන් තොර පක්ෂයක් බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පත් කිරීම අතිශය වැදගත් බව පක්ෂ මහ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ජනහමුවට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සදහන් කළා.
10_02_0700_ෘ්ශ්ීෂඍෂ

Your Comments