“හිරගෙවල් ඇතුළේ කුඩු-ෆෝන් තියෙනවානම් බුද්ධි අංශයක් වැඩක් නෑ”

46
"හිරගෙවල් ඇතුළේ කුඩු-ෆෝන් තියෙනවානම් බුද්ධි අංශයක් වැඩක් නෑ"

"හිරගෙවල් ඇතුළේ කුඩු-ෆෝන් තියෙනවානම් බුද්ධි අංශයක් වැඩක් නෑ" MORE >> https://goo.gl/jLE4E8

Posted by News24 on Saturday, July 28, 2018

බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශ පිළිබඳව කිසිදු විශ්වාසයක් තැබිය නොහැකි බව අමාත්‍ය තලතා අතකෝරළ මහත්මිය පවසනවා. අමාත්‍යවරිය මේ බව කියා සිටියේ රත්නපුර නගරයේ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

 

මේ අතර වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ බුද්ධි අංශ විසිරුවා හැරීමට රජය ගත් තීරණය කාලෝචිත බවයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති යු. ආර්. ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments