හිටපු ඇමති මහින්ද සමරසිංහගේ නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කෙරේ

35

හිටපු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතාගේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කර තිබෙනවා.
ඊයේ දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඔහුගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කර ඇති බව සඳහන්.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා සඳහන් කළේ ඊට අමතරව මහින්ද සමරසිංහ මහතා කළුතර දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ධුරයෙන් ද ඉවත් කර ඇති බවයි.

Your Comments