හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් FCIDයෙන් පිටව යයි

16

ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට පැමිණි හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එම කොට්ඨාශයෙන් පිටව ගොස් තිබෙනවා.

ඔහු පැය තුනකට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශයක් ලබා දී ඇති බවයි එහි සිටින NEWS24 වාර්තාකරු පැවසුවේ.

ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා රජයේ මුදල් අවභාවිත කළ බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට පැමිණියේ.

Your Comments