හිටපු අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය ජනාධිපති කොමිසමට පැමිණෙයි

15

2015 සහ 2018 කාල වකවානුවේ රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුවූ වංචා දූෂණ සොයා බැලීම සදහා පත් කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය වෙත පැමිණි හිටපු අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැයකට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශ ලබා දී තිබෙනවා.
විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ධාරිතා මිලදී ගැනීමේදී සහ බලාගාර සදහා ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී සිදුවූ බව කියන වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ගොනුකර ඇති පැමිණිල්ලකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සදහායි අද දිනයේ ඔහු කැදවා තිබුණේ.
මේ අතර, බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා අද දහවල් 12ට එම කොමිසම වෙත කැදවා තිබූ අතර, අද දිනයේ තමාට ඒ සඳහා පැමිණීමට නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා කොමිසම වෙත දන්වා තිබෙනවා.

Your Comments