හම්බන්තොට මහ රෝහල විවෘත කර තිබෙන්නේ පහසුකම් සම්පූර්ණ කිරීමකින් තොරවයි

11

පහසුකම් සම්පූර්ණ කිරීමකින් තොරව හම්බන්තොට නව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල විවෘත කර ඇති බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments