හම්බන්තොටට විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක්

10

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය ජනතාව මුහුණදී ඇති ගැටලු හඳුනා ගනිමින් ඊට විසඳුම් ලබාදීමට සහ ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අදාළ අංශවලට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.
ඒ, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල මූලික ගැටලු නිරාකරණය සඳහා වැඩසටහනක් සකස් කිරීම පිළිබඳ පැවති සාකච්ඡාවකදීයි.
පසුගිය සමයේ මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක වුව ද මූලික පහසුකම්වත් හිමි නොවූ ජනතාව විශාල පිරිසක් සිටින බැවින් ඔවුන් නගා සිටුවීමට කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාව මෙහිදී අවධාරණය කෙරුනා.

 

Your Comments