හඳුනා නොගත් රෝගයකින් අනුරාධපුරයේ වට්ටක්කා වගාවට හානි

27

අනුරාධපුරයේ බටානා වට්ටක්කා වගාවට හඳුනා නොගත් කහ පැහැවීමේ රෝගයක් වැළඳීම හේතුවෙන් ගොවීන් දැඩී පීඩාවට පත්ව සිටින බව වාර්තා වනවා.

මෙම රෝගය මේ වනවිට බලපා ඇත්තේ පලාගල හා ඇහැටු වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලටයි.

හඳුනා නොගත් කහ රෝගය හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ අක්කර 300කට වැඩි බිම් ප්‍රමානයකට හානි සිදුව තිබෙනවා.

ගොවීන් චෝදනා කරන්නේ කිසිදු කෘෂි බලධාරියෙක් රෝගය හඳුනා ගැනීමට මෙතෙක් ක්‍රියා කර නොමැති බවයි.

Your Comments