හදිසි දුම්රිය වර්ජනයක්

26

දුම්රිය ස්ථානාධිපති, පාලක සහ රියදුරු ඇතුළු වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් එක්ව පැය දෙකක පමණ හදිසි වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

ඒ, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩමක් පිළිබදව රාජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා සිදුකරන ලද ප්‍රකාශයකට විරෝධය පළ කරමින්.

හදිසි වර්ජනය නිසා මගීන් අපහසුතාවයට පත්වීමත් සමග මරදාන සහ කොටුව යන දුම්රිය ස්ථානවල උණුසුම් තත්ත්වයක් ද හට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Your Comments