හඬපට සිද්ධිය ගැන බද්දේගම මහේස්ත්‍රාත්ගෙන් CCDයට පැය 3ක ප්‍රකාශයක්

7

කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයට පැමිණි සේවය අත්හිටුවා ඇති බද්දේගම මහේස්ත්‍රාත් ධම්මික හේමපාල මහතා පැය 03ක පමණ ප්‍රකාශයක් ලබා දීමෙන් අනතුරුව අද පස්වරුවේ ඉන් පිටව ගියා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා සමඟ සංවාදයේ නිරතවීම හේතුවෙනුයි ඔහු සේවය අත්හිටුවනු ලැබුවේ.
මහේස්ත්‍රාත්වරයා සහ රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා සංවාදයේ නිරත වන වීඩියෝවක් පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍යයේ හුවමාරු වුණා.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ දුරකථන හඬ පට සංවාද සිද්ධියට අදාළව හිටපු මහාධිකරණ විනිසුරු පද්මිනී එන්. රණවක මහත්මියගෙන් ද කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය ඊයේ පැය 3කට අධික කාලයක් ප්‍රකාශයක් ලබා ගත්තා.
එහිදී ඇය අපරාධ කොට්ඨාශය හමුවේ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තමන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා සමඟ දුරකථනයෙන් සංවාදයේ නිරත වූ බවයි.

Your Comments