සෙනසුරාදා සිට ලන්ඩනයට දැඩි සීමා

15

ලන්ඩන් නගරය ලබන සෙනසුරාදා සිට දැඩි කොවිඞ් සීමාවන්ට යටත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

අදියරෙන් අදියර එම සීමා දැඩි කෙරෙන බවයි විදෙස් වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ.

ඒ අනුව ලන්ඩනයේ මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවකට ඊට අනුගත වීමට සිදුවනු ඇති.

Your Comments