සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන්ට සහනයක්

89

ණය ගෙවීමට අපොහොසත් වු සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමකින් තොරව ණය පහසුකම් සලසා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

මීට පෙර ලබා ගෙන ඇති ණය මුදල් ගෙවා ගත නොහැකි වීමෙන් සිය ව්‍යාපාරවල දෛනික අරමුදල් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට මුල්‍ය ආයතන මඟින් අරමුදල් සලසා ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන් මුල්‍ය දුෂ්කරතාවයට ලක්ව සිටින බව සදහන්.

ඒ අනුව ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමකින් තොරව වී මෝල් හිමියන්ට සමූපකාර සමිති සම්මේලනය හරහා ණය පහසුකම් සලසා දීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙලෙස කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබෙනවා.

Your Comments