සියලුම ධීවර වරායන්හි ආරක්ෂාව උපරිමයෙන් සහතික කිරීමට කටයුතු කරන්න
රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චිගෙන් උපදෙස්

12

සියළු ධීවර වරායන්වල ආරක්ෂාව උපරිමයෙන් සහතික කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.
ඒ ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව සහ ඊට අදාළ වගකිව යුතු සියළු නිලධාරීන් වෙතයි.
පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයත් සමඟ ආරක්ෂක අංශ සිදුකරන මෙහෙයුම් සඳහා සහය ලබාදීම මෙහි අරමුණයි.
මෙම ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ වෙරළාරක්ෂක බලකාය මෙන්ම පොලීසිය ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ සමඟ මනා සම්බන්ධීකරණයකින් අදාළ ආරක්ෂක කටයුතු සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසටද උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.
සියළු ධීවර වරායන් ආශ්‍රිතව ආරක්ෂක කම්ටු පිහිටුවා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලීප් වෙදආරච්චි මහතා වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

Your Comments