සාම සාධක හමුදාවට පොලිසියේ 69ක්

20

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා සඳහා එක්වීමට මෙරට පොලිස් නිලධාරීන් 69 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසනවා.

පසුගිය 02 වන දින පැවති තෝරාගැනීමේ විභාගයෙන් මෙම පොලිස් නිලධාරීන් තේරී පත්වී ඇති බවයි එම මූලස්ථානය සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන්, සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන්, කාන්තා ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්, පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් සහ පොලිස් සැරයන්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් ඊට සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා.

මීට අදාල විභාගය සඳහා පොලිස් නිලධාරින් 250 දෙනෙකු පෙනී සිටි බව ද පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළා.

Your Comments