‘ස්විස් නිලධාරිණිය පැහැර ගැනීම’ – රජයෙන් වහා විමර්ශන

39

ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු පසුගිය 25 වනදා පැහැරගෙන ගොස් යළි ගෙනැවිත් දැමීමක් පිළිබඳ වාර්තා වී තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් ඊට සම්බන්ධ පාර්ශවයන් කවුරුන් ද යන්න සම්බන්ධයෙන් කරුණු වාර්තා වුයේ නැහැ.

එම සාපරාධී සිද්ධිය පිළිබඳ රජය බැරෑරුම් ලෙස සැලකිල්ලට ගෙන ඇති බවයි විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

එම මාධ්‍ය ප්‍රකාශය පහතින්……

ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු පිළිබඳව සිදු වූයේ යයි කියනු ලබන සිදුවීම

2019 නොවැම්බර් 25 වැනි සඳුදා කොළඹ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ දේශීයව බඳවා ගනු ලැබූ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු සම්බන්ධයෙන් සිදු වූයේ යයි කියනු ලබන සාපරාධී සිද්ධිය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රජය බැරෑරුම් ලෙස සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ.

සිදුවූ බවට ප්‍රකාශ වන මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව ඊයේ දිනයේ දී දැනගැනීමෙන් අනතුරුව, පොලීසිය මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට වහාම පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම විමර්ශනය සුමටව සහ ස්ථාපිත ක්‍රියා පටිපාටියට අනුකූලව සිදුකිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන්ට අවස්ථාව සලසා දීම පිණිස ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ඇත.

ස්විට්සර්ලන්තය සඳහා සමගාමීව අක්ත ගන්වා සිටින ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ඉංජිනේරු කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමා මෙම පරීක්ෂණය පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් සඳහා ළඟදීම ස්විට්සර්ලන්ත බලධාරීන් හමුවීමට නියමිතය.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දූත මණ්ඩලවල සුමට ක්‍රියාකාරිත්වයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිළිබඳ වියානා සම්මුතියට (1961) රාජ්‍ය පාර්ශ්වයක් ලෙස පවරා ගන්නා ලද බැඳීම් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා වූ කැපවීම නිසැකවම තහවුරු කිරීම පිණිස ශ්‍රී ලංකා රජය මෙහි දී අවස්ථාව සලසා ගනු ඇත.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

කොළඹ

2019 නොවැම්බර් 28 වැනි දින

Your Comments