සයිටම් සිසුන්ට වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තහවුරු කරයි

54

සයිටම් වෛද්‍ය සිසුන්ට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබා දෙන ලෙස අභියාචනාධිකරණය ලබාදුන් තීන්දුව, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද ස්ථිර කළා.
සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය සිසුවියක් විසින් අභියාචනාධිකරණයේ පෙත්සමක් ගොනුකරමින් වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි අතර, පසුගිය වසරේ ජනවාරි 31 වනදා එම ලියාපදිංචිය ලබාදෙන ලෙස අභියාචනාධිකරණය නියෝග කළා.
ඒ අනුවයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් එම නියෝගය ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොනුකරනු ලැබුවේ.
පෙත්සම් විභාග කිරීම අවසන් කරමින් එහි තීන්දුව අගවිනිසුරු ප්‍රියසාද් ඩෙප් සහ ප්‍රසන්න ජයවර්ධන අද ලබාදුන්නා.
එහිදී අභියාචනාධිකරණ තීන්දුව සනාථ කරමින් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව සිදුකළ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමටයි විනිසුරු මඩුල්ල පියවර ගත්තේ.
එමෙන්ම, අදාළ වෛද්‍ය සිසුවියට රුපියල් ලක්ෂයක නඩු ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙසට ද ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කෙරුණා

 

Your Comments