සත්ව මේද සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු ආනයනික කිරිපිටි මිනිස් සිරුරට අහිතකරයි

33

සත්ව මේද හා රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු හෙයින් ආනයනික කිරිපිටි මිනිස් සිරුරට අහිතකර බව සමස්ථ ලංකා රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.
එහි සභාපති වෛද්‍ය ගිෂාන්ත දසනායක මහතා සඳහන් කළේ ස්වභාවික එළකිරි වල අන්තර්ගත පෝෂ්‍ය කොටස් රැසක් කිරිපිටි නිෂ්පාදනයේදී විනාශ වන බවයි.

Your Comments