සත්ත්ව බිලි පුජා නැවැත්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය

62

හින්දු කෝවිල් තුළ හෝ එම සිමාව තුළ සිදුකරන සත්ත්ව සහ පක්ෂි බිලිපුජා තහනම් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පවසනවා.
කෝවිල් පරිශ්‍රය තුල සිදු කරන සත්ත්ව සහ පක්ෂි බිලි පුජා තහනම් කිරීම් සඳහා නෛතික විධිවිධාන ස්ථාපිත කල යුතු බවට අමාත්‍ය ඩි.එම්.ස්වාමිනාදන් මහතා විසින් කළ යෝජනවකට අනුවයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.
අදාළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති අතර ඊට අනුකූල වන පරිදි නීති කෙටුම්පත් සකස් කරනු ඇති.
හින්දු ආගමේ නාමයෙන් කරගෙන යනු ලබන සත්ත්ව හිංසාව නියාමනය කිරීමට ආයතන ගත ව්‍යුහයක් නොමැති අතර කෝවිල් පාලනය තනි පුද්ගලයෙකු හෝ ජනතාව විසින් පත්කළ කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසින් මෙහෙයවනවා.
සත්ත්ව බිලි පුජාව හින්දු ආගමේ පුරාතන ක්‍රමයක් වුවද බහුතර හින්දු ආගමිකයන් මෙම ක්‍රමය පිළි නොගන්නා බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

Your Comments