ශිෂ්‍යත්ව හා සාමාන්‍ය පෙළ හොඳම ප්‍රතිපල ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීමේ තීරණයක්

29

5 ශ්‍රේණයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ හා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵලවල සමස්ථ ලංකා මට්ටමින් හොඳම ප්‍රතිථල ලබාගන්නා සිසුන් පිළිබඳ ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත් නොකරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

ගල්ගමුව ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

Your Comments