ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු වෙළෙඳ ගිවිසුමේ සිංහල පිටපත ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට

18

ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු ද්විපාර්ශවික වෙළෙඳ ගිවිසුමේ සිංහල පිටපතට ලබන සතියේ දී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ එම ගිවිසුමේ පිටතපත් සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් විශාල වනු ඇති බවයි.

ඉංග්‍රීසි පිටපත පිටු 1200 කින් පමණ සමන්විත බව ද ඔහු සඳහන් කළා.

ගිවිසුමේ අන්තර්ගත කරුණු නිවැරදිව සිංහල භාෂාවෙන් සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා යම් කිසි කාලයක් ගත වූ බව ද එම ප්‍රකාශකයා කියා සිටියා.

ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු ද්විපාර්ශවික වෙළෙඳ ගිවිසුමේ අන්තර්ගතය හේතුවෙන් මෙරට ශ්‍රම වෙළෙඳ පළ කඩාවැටෙන බව පවසමින් පසුගිය කාලයේ පාර්ශව රැසක් රජයට චෝදනා එල්ල කළා.

කෙසේ වෙතත්, සිංහල පිටපත පාර්ලිමේන්තුවට ලැබීමෙන් අනතරුව ඒ පිළිබඳව විවාදයක් සිදු කරනු ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

Your Comments