ශ්‍රී ලංකාව ලෝක සාම දර්ශකයේ ඉදිරියට එයි

16

2018 වසර සඳහා වන ලෝක සාම දර්ශකයට අනුව ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව ස්ථාන 05ක් ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම දර්ශකයේ 67 වන ස්ථානය ලබා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවයි.

ලංකාව ලබා ඇති සමස්ත ලකුණු ප්‍රමාණය 1.954ක් වන අතර එය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව -0.029 ක යහපත් වර්ධනයකි.

ආර්ථිකය සහ සාමය පිළිබඳ ආයතනය විසින් ලොව පුරා රටවල් 163ක් සම්බන්ධයෙන් කරනු ලබ අධ්‍යයනයකින් පසුව මෙම ලෝක සාම දර්ශකය වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබනවා.

2018 වසරේ නිකුත් කරන ලද්දේ එහි 12 වන වාර්ෂික වාර්තාවයි.

දකුණු ආසියානු කලාපීය රටවල් අතරින් දෙවන ස්ථානයෙහි රැඳීමට ද ශ්‍රී ලංකාව සමත්ව ඇති අතර එහි දී දකුණු ආසියාවේ සාමකාමීම රට වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ සමස්ත ලකුණු 1.545ක් ලබා ගනිමින් දර්ශකයේ 19 වන ස්ථානයෙහි පසුවන භූතානය පමණක් වීම විශේෂත්වයකි.

නේපාලය, බංග්ලාදේශය, ඉන්දියාව, පාකිස්ථානය සහ ඇෆ්ගනිස්ථානය යන රටවල් සිටින්නේ සාමකාමීත්වය අතින් ශ්‍රී ලංකාවට වඩා පහළිනි.

2018 ලෝක සාම දර්ශකය අනුව ලෝකයේ සාමකාමිත්වය 0.27%කින් පහත වැටී ඇත.

ඒ අනුව රටවල් 92ක සාමකාමිත්වය පහළට වැටී ඇති අතර, සාමකාමීත්වයෙහි වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරනුයේ රටවල් 71ක පමණකි.

2008 වසරේ සිට අඛණ්ඩවම ලෝකයේ වඩාත් සාමකාමී රට බවට පත්ව සිටින්නේ අයිස්ලන්තය වන අතර ලෝකයේ අඩුවෙන්ම සාමකාමී රට බවට පත්ව තිබෙන්නේ සිරියාවයි.

Your Comments